06 điểm cần lưu ý của Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử

9 Tháng Hai, 2022

Anh chị kế toán cần đặc biệt lưu ý 06 điểm về hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 dưới đây, để triển khai hóa đơn điện tử trong năm 2022 đúng quy định và tránh những rủi ro không đáng có. Khi nào bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử Một trong […]


Công ty TNHH GCTECH VIETNAM